Nyitólap             Tanulmányok

Könyvek

Baktay Ervin: A világ tetején. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugat Tibetbe. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, Budapest, 1930; 1934.

Baktay Ervin: Háromszéktől a Himálajáig. Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza. Budapest, 1942.

Baktay Ervin: A messzeségek vándora. Budapest, 1960.

Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor. Budapest, 1962; 1963; 1984, 1999.

Blaskovich Lajos: Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja. Kőrösi Csoma Sándor halálának 100. évfordulóján. Budapest, 1942.

Cholnoky Jenő: Kőrösi Csoma Sándor. Budapest, [1940].

Csetri Elek: Kőrösi Csoma indulása. Bukarest, 1979, 1984; Kolozsvár, 2002.

Debreczy Sándor: Kőrösi Csoma Sándor csodálatos élete. Sft. Gheorghe, 1938. - Sepsiszentgyörgy, 1942.

Duka, Theodore: Life and Works of Alexander Csoma de Kőrös. Trübner's Oriental Series London, 1885.

Duka Tivadar: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia kiadásában, Budapest, 1885.

Garry, Alder: Beyond Bokhara. The Life of William Moorcroft - Asian explorer and pioneer veteriany surgeon 1767-1825. London, 1985.

Kara György: Kőrösi Csoma Sándor. (A múlt magyar tudósai) Budapest, 1970.

Kádár László Antal: Kőrösi Csoma Sándor életcélja és munkássága, Debrecen 1984

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje: Kőrösi Csoma Sándor életútja, kortörténeti és földrajzi háttérrel, Panoráma, Budapest, 2003.

Laczkó Géza: Kőrösi Csoma Sándor. Szeged, 1942.

Le Calloc'h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándor útinaplója, Budapest 2000.

Le Calloc'h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándorral Nagyenyedtől a Himalájáig, Budapest 1996.

Marcell Péter: A valósabb Kőrösi Csoma-képhez. Adatok, terepvizsgálatok, taslálkozások. Budapest 2003.

Nagy, L. J. [Lajos Gyula]: Tibetan Books and Manuscripts of Alexander Csoma de Kőrös in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. (Bibliotheca Orientalis Hungarica 5.) Budapest, 1942.

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor célja. Budapest, 1935.

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor lelki alkata és fejlődése. Kolozsvár, 1943.

Szász Tibor András (szerk): Kőrösi Csoma Sándor a lélek tükrében. Kovászna, 1996

Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 1.) Budapest, 1966.

Szilágyi Ferenc: "Bölcsőjét kereste a magyarnak...". (Az Így élt Kőrösi Csoma Sándor javított, bővített, új kiadása), Budapest 1992.

Terjék J.(ed.) Tibetan Compendia Written for Csoma de Kőrös by the Lamas of Zang-dkar. New Delhi, (1976b). (Sata-Pitaka Series, Volume 231)

Terjék József: Collection of Tibetan MSS and Xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, (1976c). [Keleti Tanulmányok - Oriental Studies, 3]

Terjek, J.: (ed.) Collected Works of Alexander Csoma de Kőrös. (Four Volume: Tibetan-English Dictionary, Grammar of the Tibetan Language, Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary, Tibetan Studies) Budapest (1984a).

Terjék J.: (szerk.) Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról. Kőrösi Csoma Társaság - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest (1984b).

Terjék J.: Alexander Csoma de Kőrös 1784-1842. A Short Biography. Akadémiai Kiadó, Budapest (1984c). (Separatum from Collected Works of Alexander Csoma de Kőrös. Foreword Tibetan-English Dictionary)

Terjék J.: Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest (1976a). [Keleti Tanulmányok - Oriental Studies, 1]

Terjék József: (szerk) Tudósítások Kőrösi Csoma Sándorról. Közreadja Terjék József. A Kőrösi Csoma Társaság kiadványa Budapest, 1971 (A Tudományos Gyűjtemény és a Tudománytár Csomára vonatkozó korabeli cikkeinek reprintje.)

Wilson, H.H.: Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab, in Ladakh and Kashmir, in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara by William Moorcroft and Mr. George Trebeck from 1819 to 1825. London, 1841

Wojtilla Gyula: Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke, MTAK, Budapest, 1984. (1984)

Készítette: Webkincstár