Nyitólap             Tanulmányok

Cikkek

Bethlenfalvy Géza (1978) Alexander Csoma de Kőrös in Ladakh. In: Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium, held at Mátrafüred, Hungary 24-30 September 1976. Edited by Louis Ligeti, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bethlenfalvy Géza (2004) Moorcroft hátrahagyott iratai és Kőrösi Csoma Sándor. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár.

Bethlenfalvy Géza: A bengáli Ázsiai Társaság. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 5-16.
 pdf (674 kB)

Bethlenfalvy Géza: Kőrösi Csoma Sándor Indiában. Néhány kérdés - néhány felelet. In: Jóga - India világa Vol. 2, pp 43-56.

Bethlenfalvy Géza: Lehet-e még újat elmondani Kőrösi Csoma Sándorról? In: A szolgadiák. Emlékünnepség Szécsényben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján, 1992. szeptember 25, pp. 43-50.
 pdf (305 kB)

Bethlenfalvy Géza: Megjegyzések Csoma és Moorcroft barátságáról és a korabeli Nyugat-himalájai gazdasági és politikai eseményekről. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.156-164.

Bethlenfalvy Géza: Új levéltári források Kőrösi Csoma indiai útjáról. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.42-50.
 pdf (300 kB)

Bethlenfalvy Géza: A Kőrösi Csoma Sándor kérdés. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.127-134.

Bethlenfalvy, Géza: Ont he Subhás.itaratnanidhi (Echoes and Conceptipon). Im: Papers on the Literature of Northern Buddhism, presented at the Körösi Csoma Memorial Seminar, April 11, 1977. University of Delhi, Delhi 1979, pp.24-37.

Bodor András: Kőrösi Csoma Sándor dicsősége. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.33-41.

Bodor András: Kőrösi Csoma Sándor, a tibetológus. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.165-171.

Cholnoky Jenő: „Kőrösi Csoma Sándor emléke”, Turán XXV (1942), 55-57.

Cholnoky Jenő: „Kőrösi Csoma Sándor Göttingenben”, Turán XXV (1942), 8-20.

Csetri Elek: „Adalékok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához”, Nyelv- és Irodalomtud. Közl. XI (1967), 33-47.

Csetri Elek: „Iratok Kőrösi Csoma Sándor göttingai tanulmányútjához”, Nyelv- és Irodalomtud. Közl. XII (1968), 134-141.

Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor születési évéről és származásáról. Korunk, 1979/7-8. sz., 564.

Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor, az ember. In: A szolgadiák. Emlékünnepség Szécsényben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján, 1992. szeptember 25, pp. 31-42.

Csetri Elek: Kőrösi értékei. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.21-32.

Dasgupta, R.K.: Pilgrim Scholar from Hungary. In: Im: Papers on the Literature of Northern Buddhism, presented at the Körösi Csoma Memorial Seminar, April 11, 1977. University of Delhi, Delhi 1979, pp.1-6.

Dávid Géza: Kőrösi Csoma Sándor nyomában az Oszmán Birodalomban, In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.88-98.

Demény Lajos: Kőrösi Csoma Sándor a korabeli román sajtóban. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.174-177.

Duka Tivadar: „Két levél a Ganges partjairól Kőrösi Csoma Sándorról”, Akad. Ért. 1858, 608-622.

Duka, Theodore: „Some Remarks on the Life and Labours of Alexander Csoma de Kőrös, delivered on the occasion when his Tibetan Books and Mss. were exhibited before the Royal Asiatic Society on the 16th June, 1884”, JRAS 1884, 486-494. (Magyar fordításban: Budapesti Szemle 39 (1884), 93. szám 463-472)

Feer, Léon: Analyse du Kandjour, recueil des livres sacrés au Tibet, par Alexandre Csoma de Körös. Traduit de l'anglais par L. Feer. (Annales du Musée Guimet, II.) Paris, 1881.

Francke, A. H.: „Neues über Csoma de Kőrös”, Ung. Jb. VI (1926), 320-322.

Francke, A. H.: „Die Fragen des Alexander. Eine von Alexander Csoma de Kőrös hervorgerufene tibetische Schrift”, Ung. Jb. VIII (1928), 375-377.

Futaky István: Kőrösi Csoma Sándor és a Göttingische Gelehrte Anzeigen. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.51-58.

Gaboda Péter: „Kőrösi Csoma Sándor egyetlen hiteles portréjának története. (A Schöfft-féle rajz: vázlattól a litográfiáig)”, Keletkutatás, 1995 tavasz, 5-21.

Galántha H. Judit: Kőrösi Csoma étkezési szokásai. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 57-70.

Horányi Gábor: A Himalája ösvényein. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.113-125.

Horváth Géza: „Megemlékezés Duka Tivadar tiszteleti tagról”, Akad. Ért. 1925, 341-344.

Jakab Elek: „Dr. Duka Tivadar könyve Kőrösi Csoma Sándorról. Ismertető értekezés" Értekezések a történelmi tudományok köréből XIV (1888), 1-67.

Kárffy Ödön: „Levéltári kutatások K. Csoma Sándor életéhez”, Akad. Ért. 1914. 157- 168., 224-234., 438-454.

Heller János (szerk): Kőrösi Csoma Sándor: Ázsiai levelek és más írások. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Heller János: (Officina könyvtár 105) Budapest, 1949.

Kubassek János: Kőrösi Csoma Sándor és a földrajztudomány. In: A szolgadiák. Emlékünnepség Szécsényben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján, 1992. szeptember 25, pp. 63-72.

Kubassek János: Kőrösi Csoma Sándor és a geográfia. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.99-112.

Le Calloc’h, Bernard: Jean Baptiste Ventura, Kőrösi Csoma Sándor utazótársa Északnyugat-Indiában. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.135-140.

Le Calloc’h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándor francia szemmel. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.73-82.

Le Calloc’h, Bernard: Lapszéli jegyzetek Sándor József Kőrösi Csoma Sándor életrajzához. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 71-94.

Le Calloc’h, Jean Francois Allard, Kőrösi Csoma Sándor francia utazótársa. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.141-146.

Le Calloc’h, Ki volt a rejtélyes "Pécsi generális". In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.152-155.

Le Calloc’h, Kőrösi Csoma Sándor észak-németországi utazásának kanyarulatai és fordulatai. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 17-28.
 pdf (1,45 MB)

Le Calloc’h, Victor Jacquemont, Kőrösi Csoma Sándor francia barátja. In: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.147-152.

Ligeti Lajos: „A jugarok földje”, Magyar Nyelv XXVII (1931), 300-314.

Ligeti, Louis: „Ouvrages tibétains rédigés a l'usage de Csoma”, T'oung Pao XXX (1933), 26-36.

Ligeti, Louis: „Les péregrinations de Csoma de Kőrös et le pays de Yugar”, Révue des Études Hongroises XII (1934), 233-253.

Ligeti, Louis: „Alexander Csoma de Kőrös”, Nouvelle Révue de Hongrie 1935. 495-501.

Ligeti Lajos: „Kőrösi Csoma Sándor emlékezete”, Kőrösi Csoma-Archívum III/2 (1941), 111-118.

Marczell Péter, "Kőrösi Csoma Sándor a tibetiek Szenczi Molnár Albertje?”, Confessio 1994/3.

Marczell Péter: A haldokló Csoma sajtóutalásai. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 53-56.
 pdf (175 kB)

Marczell Péter: Adalékok Csoma két titáljai cikkéhez. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 41-52.
 pdf (540 kB)

Marczell Péter: Dr.J.Gerard Csomával kapcsolatos terve. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv. Kovászna 2003, pp. 29-40.
 pdf (516 kB)

Marczell Péter: Kőrösi Csoma Sándor és a bengáli megújhodás. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.59-72.

Musnai László: „Kőrösi Csoma Sándor ismeretlen élete”, Protestáns Szemle 1919: 8.

Musnai László: „Kőrösi Csoma Sándor és Nagyenyed”, Magyar Pedagógia LXIII (1963), 486-507.

Musnai László: „Kőrösi Csoma és a Kolozsvári Tudós Kör”, MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl. XXIII (1966), 279-284.

Ross, E. Denison: „Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus”, Akad. Ért. 1910. 438-451.

Ross, E. Denison: „Kőrösi Csoma Sándor”, Kőrösi Csoma-Archívum II (1926-1932), 333-345.

Schmidt József: „Kőrösi Csoma Sándor mint nyelvkutató”, Magyar Nyelvőr L (1921), 35-39.

Schmidt József: „Kőrösi Csoma Sándor”, Kőrösi Csoma-Archívum 1 (1921-1925), 3-26.

Szilágyi Ferenc: „Adatok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához”, MTA I. Oszt. Közl. XXI (1964), 267-291.

Szilágyi Ferenc: „Emlékezés Kőrösi Csoma Sándorra”, Magyar Nyelvőr LXXXVIII (1964), 263-269.

Szilágyi Ferenc:"törhetetlen honszeretet és vasakarat.".Széchenyi István és Kőrösi Csoma Sándor. In: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain. Kovászna-Csomakőrös 1993, pp.11-20.
 pdf (120 kB)      doc (228 kB)

Smith, Gene: The Place of the Compendia Written for Csoma de Körös int he Lamaist Tradition. Im: Papers on the Literature of Northern Buddhism, presented at the Körösi Csoma Memorial Seminar, April 11, 1977. University of Delhi, Delhi 1979, pp.19-23.

Téchy Olivér: Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus. (Magyar Keleti Társaság kiadványai 2.) Budapest, 1944.

Terjék József - Rozsondai M.: „Kőrösi Csoma Sándor levelei az Akadémia Könyvtárában”, Magyar Tudomány 1972: 5, 320-327.

Terjék József: Talányok a Csoma életrajzban. In: A szolgadiák. Emlékünnepség Szécsényben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján, 1992. szeptember 25, pp. 51-62.


vissza az oldal tetejére


Készítette: Webkincstár